Inhoud

ARTIKEL 1 -TOEPASSING EN ONTVANKELIJKHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERKOOP (C.G.V.)
ARTIKEL 2-BESTELLING NEMEN
ARTIKEL 3-PRIJZEN
ARTIKEL 4-LEVERINGEN
ARTIKEL 5-BETALINGSMODALITEIT-VERTRAGING OF SCHADE
ARTIKEL 6-RESERVE van PRIORITEIT
ARTIKEL 7-GARANTIE
ARTIKEL 8-RECLAMATIE
ARTIKEL 9-SPECIALE OFFERS
ARTIKEL 10-INTELLECTUELE EIGENDOM
ARTIKEL 11-JURISDICTIE EN TOEPASSELIJK RECHT
ARTIKEL 12-GESCHILLEN 
ARTIKEL 13-GARANTIE VAN DE 100 TEST NACHTEN

                             

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 -TOEPASSING EN ONTVANKELIJKHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERKOOP (C.G.V.)

De koper erkent dat hij de algemene verkoopvoorwaarden heeft gelezen alvorens een bestelling te plaatsen. Bijgevolg impliceert het feit van het plaatsen van een order zijn volledige en onbezwaarde adhesie aan deze C.G.V. Geen speciale voorwaarden kunnen voorrang hebben tegen de GC, tenzij de verkoper schriftelijk en schriftelijk accepteert, is een unilaterale wijziging nietig.

ARTIKEL 2-BESTELLING NEMEN

De klant kan bestellingen plaatsen op de website www.memorypur.com of telefonisch van maandag tot vrijdag 8:00-04:00 p.m..: +32 64 23 83 86 Het bestelproces is als volgt:
• Selectie van items en toevoeging aan winkelwagen
• Validatie van de inhoud van de mand
• Identificatie op de site www.memorypur.com als de klant niet al geïdentificeerd is
• Keuze van leveringsmethode
• Keuze uit betaalmethode en acceptatie van GTC
• Validatie van de betaling
De klant ontvangt een e-mail die de bestelling bevestigt.
De klant kan de details van zijn bestelling en zijn totale prijs in deze verschillende fasen bekijken en eventuele fouten corrigeren alvorens zijn acceptatie te bevestigen.
E-Sales Company (www.memorypur.com) behoudt de eigendom van de items tot de volledige afwikkeling van de bestelling, dat is om de verzameling van de prijs van de bestelling door E-Sales Company (www.Memorypur.com).
E-Sales Company (www.memorypur.com) behoudt zich het recht voor om elke bestelling van een klant met wie er een geschil over de betaling van een eerdere bestelling of die hem enige vorm zou presenteren annuleren of te weigeren van risico's.
Elke bestelling impliceert de acceptatie van de prijzen en de omschrijving van de beschikbare artikelen.
E-Sales Company (www.Memorypur.com) verbindt zich ertoe de bestellingen die op de website zijn ontvangen, alleen binnen de grenzen van de beschikbare aandelen te honoreren. Een gebrek aan beschikbaarheid van een of meer items (s) besteld (s), E-Sales Company (www.Memorypur.com) verbindt zich ertoe de klant zo snel mogelijk te informeren en zo nodig aan de terug te betalen uiterlijk binnen 100 dagen na betaling van de betaalde bedragen. De klantorder wordt dan automatisch geannuleerd.

ARTIKEL 3-PRIJZEN

Alle prijzen zijn vermeld in euro inclusief alle belastingen behalve deelname aan de verzendkosten. (Zie sectie VERZENDING EN LEVERING)
De geldigheidsduur van de artikelen van de aangeboden artikelen op www.memorypur.com is 24 uur na hun publicatie. Items worden gefactureerd op basis van de tarieven die in werking zijn op het moment van bestelling. Zij blijven eigendom van E-Sales Company (www.memorypur.com) totdat de volledige betaling is ontvangen door E-Sales Company (www.memorypur.com). Deze prijs is volledig en in één keer verschuldigd.

ARTIKEL 4-LEVERINGEN

De levering van de aangeboden producten op de website www.memorypur.com is gratis in Metropolitaans France, exclusief Corsica.
De levertijd is aangegeven voor elk product op het productblad, evenals op de pagina "mijn winkelmandje". In geval van mislukking kan de klant het contract per aangetekende brief met betalingsverzoek oplossen, bericht van ontvangst of schriftelijk op een ander duurzaam medium. Bij levering van de goederen wordt een afleveringsbrief ondertekend. De ondertekening van deze voucher door de koper of zijn vertegenwoordiger houdt in dat de inhoud van de opdracht perfect en in overeenstemming is met de bestelling.

ARTIKEL 5-BETALINGSMODALITEIT-VERTRAGING OF SCHADE

Facturen zijn volledig op de bestelling verschuldigd, tenzij de verkoper het formulier schriftelijk aanvaardt.
In geval van late betaling kan de verkoper alle doorlopende orders opschorten, onverminderd eventuele andere handelingen. Overeenkomstig artikel L.441-6 van het Franse Handelswetboek, zoals gewijzigd bij wet nr. 2012-387 van 22 maart 2012 en vastgesteld bij Besluit nr. 2012-1115 van 2 oktober 2012, zal elke vertraging in de afwikkeling leiden tot volledig en zonder dat er sprake is van opzegging van boetes voor late betaling op basis van het BCE-tarief plus tien (10) punten en de betaling van een forfaitaire betaling voor herstelkosten in het bedrag van € 40.
Deze rente komt automatisch op vanaf de datum van betaling tot betaling. In geval van niet-betaling, achtenveertig uur nadat een formeel bericht niet succesvol is gebleven, wordt de verkoop geannuleerd als het goed is als de verkoper het goed lijkt.
Wanneer de betaling wordt overspoeld, zal de niet-betaling van een enkele vervaldatum resulteren in de onmiddellijke betaling van alle schulden en rente zonder voorafgaande kennisgeving.
Eventuele facturen die door middel van rechtszaken worden teruggevorderd, worden verhoogd door sancties voor de late betaling, de schadevergoeding en alle kosten die de verkoper voor dit herstel heeft gemaakt.
In geen geval mogen betalingen worden geschorst of gecompenseerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper. Eventuele gedeeltelijke betaling wordt eerst in rekening gebracht op rente op late betaling en op het niet-geprefereerde gedeelte van de vordering en dan op de bedragen met de vroegste vervaldag.

ARTIKEL 6-RESERVE van PRIORITEIT

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de verkoper eigendom van de zaak behoudt tot de volledige betaling van de hoofdprijs en toebehoren en eventueel hetzelfde geval van collectieve procedure tegen de koper.

ARTIKEL 7-GARANTIE

Compliance Garantie
De verkoper is verplicht een conform product te leveren dat geschikt is voor het beoogde gebruik van een soortgelijk goed en correspondeert met de beschrijving die op de site is gegeven. Deze naleving veronderstelt ook dat het product de kwaliteiten heeft die een koper legitiem kan verwachten in het licht van publieke verklaringen van de verkoper, waaronder advertenties en etikettering.
In dit verband is de verkoper aansprakelijk voor eventuele gebreken van overeenstemming die op het moment van levering zijn en voor eventuele gebreken die voortvloeien uit de verpakking of de montage-instructies.
Actie als gevolg van gebrek aan conformiteit wordt voorgeschreven met tien (10) jaar na de afgifte van het product. Het is in de eerste 5 jaar totaal en zal de komende 5 jaar degressief worden met 20% per jaar.
De garantie heeft betrekking op fabricatiefouten, structurele gebreken en fysieke wijzigingen met een voetafdruk groter dan 5 cm van de matras-viscose elastische schuimlaag. Het is begrepen dat het alleen van toepassing is bij het normale gebruik van het product. De garantie heeft geen betrekking op de toename of daling van de dikte of wijziging van een ander kenmerk van de matras veroorzaakt door natuurlijke slijtage. Het is echter van toepassing in geval van abnormale daling of voortijdige vervorming. De koper moet de factuur voor de matras verstrekken om te kunnen profiteren van de garantie. Voor alle informatie wordt hij uitgenodigd om foto's te sturen van de fout die per email gericht is op het adres contact@memorypur.com
Let op: door de omgevingstemperatuur tijdens de productie van de matras en tijdens de decompressie kan de dikte van de matras met 10% variëren en de afmetingen met 5% vergeleken met de aangekondigde maten.
In geval van non-conformiteit kan de klant de vervanging of reparatie van het product, naar keuze, aanvragen. Indien de kosten van de keuze van de klant echter onevenredig zijn aan de andere optie, gelet op de waarde van het product of de omvang van het defect, kan de verkoper een terugbetaling doen zonder de gekozen optie te volgen door de klant.
In het geval dat een vervanging of reparatie niet mogelijk is, de verkoper akkoord gaat met de prijs van het product terug te sturen binnen 100 dagen na ontvangst van geretourneerde artikel en in ruil voor de terugkeer van het product door de klant aan het geregistreerde adres van de verkoper.

Garantie van verborgen gebreken
De verkoper is aansprakelijk voor de verborgen gebreken in het verkochte product, waardoor het ongeschikt is voor het beoogde gebruik of dat het gebruik zo vermindert dat de klant het niet zou hebben verworven of zou hebben gegeven een mindere prijs, als hij hen had gekend.
Deze garantie stelt de klant in staat om het bestaan van een verborgen gebrek te bewijzen om te kiezen tussen het terugbetalen van de prijs van het product als het teruggestuurd wordt en een deel van zijn prijs terugbetalen als het product niet teruggestuurd wordt.
In het geval dat een vervanging of reparatie onmogelijk is, verplicht de verkoper de prijs van het product binnen honderd (100) dagen na ontvangst van het geretourneerde product te retourneren en in ruil voor het retourneren van het product door de klant naar het adres van hoofdkantoor van de verkoper.
De actie die voortvloeit uit latente gebreken moet binnen twee (2) jaar vanaf de ontdekking van het defect door de klant worden ingesteld.

ARTIKEL 8-RECLAMATIE

Als de geleverde producten u niet tevreden bent, stuur uw klacht per post binnen 100 dagen na de datum van bezorging, in de bijlage vindt u de vorm van de terugtrekking. U heeft ook de mogelijkheid om uw terugtrekking in kennis te stellen door het online formulier in de ruimte "Mijn account" in te vullen. U hebt een periode van 100 dagen na ontvangst van uw bestelling, om het terug te sturen naar ons, zijn de  kosten van de retour GRATIS. Alle producten moeten in nieuwe staat teruggestuurd worden. Vervolgens gaan we terug naar de terugbetaling van het product, de uitwisseling of de oprichting van een actief, op voorwaarde dat het in goede staat is en zorgvuldig verpakt is. U neemt de verantwoordelijkheid voor de verpakking. Deze proefperiode van 100 nachten is van toepassing op alle producten die te koop zijn op www.memorypur.com en is niet hernieuwbaar voor alle nieuwe aankoop dat gedaan word in dezelfde product rubriek.

ARTIKEL 9-SPECIALE OFFERS

De aanbiedingen in de online winkel van de Klant zijn in beginsel geldig zolang ze op de website zichtbaar zijn. De verkoper biedt periodiek speciale aanbiedingen op zijn site, die over het algemeen promoties zijn met betrekking tot aankopen van artikelen in grote hoeveelheden. De verkoper kan deze aanbiedingen te allen tijde beëindigen.

ARTIKEL 10-INTELLECTUELE EIGENDOM

De inhoud van de website www.memorypur.com is de eigendom van de verkoper en zijn partners en is beschermd door de Franse wetgeving inzake intellectuele eigendom.
Elke volledige of gedeeltelijke weergave van deze inhoud is strikt verboden en kan een vervalsing vormen van vervalsing.
De Klant weigert elke reproductie of exploitatie van genoemde studies, ontwerpen, modellen en prototypes, enz., Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Verkoper.

ARTIKEL 11-JURISDICTIE EN TOEPASSELIJK RECHT

Door uitdrukkelijke afspraken tussen partijen worden deze algemene verkoopvoorwaarden geregeld door en onderworpen aan de Franse wetgeving.
Ze zijn in het Frans geschreven. Mochten zij in één of meerdere talen worden vertaald, dan zal alleen de Franse tekst voorrang hebben in geval van een geschil.

ARTIKEL 12-GESCHILLEN

In het geval van een geschil tussen de Verkoper en de Klant, ondernemen de partijen uitdrukkelijk zich ertoe om voor een gerechtelijke procedure een minnelijke oplossing te zoeken. In geval van geschil is alleen de rechtbank van Mons in België bevoegd.

ARTIKEL 13-GARANTIE VAN DE 100 TEST NACHTEN

Onze matrassen MemoryPur hebben een garantie van « 100 test nachten » die je de kans geeft om de matras te proberen dat u gekozen hebt. Deze garantie is alleen éénmaal geldig en is niet hernieuwbaar.

De garantie van 100 test nachten van de matrassen MemoryPur geld in het kader van een normaal gebruik van de artikelen.

Voor de retour, zullen wij foto’s van de goederen dat terug verpakt is om geen beschadiging of vuil kan worden tijdens het vervoer.

In het tegenovergestelde, kan onze transport afdeling weigeren om de goederen terug te nemen.